Kerala School Kalolsavam 2017 - Online Entry

കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള കലകളെ ഒരേ വേദിയില്‍ സംഗമിപ്പിക്കുവാനും വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെതെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഒരുപോലെപങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും കലോത്സവംവഴി സാധിക്കുന്നു. വിജയങ്ങള്‍ക്കും ഗ്രേഡുകള്‍ക്കും സമ്മാനത്തുകകള്‍ക്കുമപ്പുറം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തവും അതുവഴി അവര്‍ക്കു ലഭിക്കുന്ന മാനസികോല്ലാസവുംകലാഭിമുഖ്യവും ഉറപ്പുവരുത്തുകഎന്നുള്ളതാണുകലോത്സവങ്ങള്‍കൊണ്ട്അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.അനാരോഗ്യകരമായബാഹ്യഇടപെടലുകളുംഅമിതാഡംബരങ്ങളുംഗ്രേസ്മാര്‍ക്കിന്‍റെആകര്‍ഷണീയതയുംരക്ഷാകര്‍ത്താക്കളുടെവികലമായഉത്കണ്ഠകളുംധനദുര്‍വിനിയോഗവുമെല്ലാംകലോത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ളവിപരീതചിന്തകള്‍ക്കുകാരണമായി ത്തീര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്.ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നടത്തിപ്പിനെസംബന്ധിച്ചൊരു വീണ്ടുവിചാരം അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മാനുവല്‍ പരിഷ്കരണം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുന്നത്. 
പൊതുനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്‍റെ കീഴില്‍ വരുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഗവണ്‍മെന്‍റ്/എയ്ഡഡ്/അണ്‍എയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) സ്കൂളുകളിലെ എല്‍.പി., യു.പി, ഹൈസ്കൂള്‍,ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളുടെ കലോത്സവം കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. അറബിക്, സംസ്കൃത കലോത്സവങ്ങളും ഇതിലുള്‍പ്പെടുന്നതാണ്.
നിലവിലുള്ള കലോത്സവ മാന്വല്‍ ഇതിനാല്‍ അസാധുവാകുന്നതാണ്.
താഴെപ്പറയുന്ന നാലു വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണു മത്സരം നടക്കുക.
കാറ്റഗറി - I - ക്ലാസ്സ് ഒന്നു മുതല്‍ നാലു വരെ
കാറ്റഗറി - II - ക്ലാസ്സ് അഞ്ചു മുതല്‍ ഏഴു വരെ
കാറ്റഗറി - III - ക്ലാസ്സ് എട്ടു മുതല്‍ പത്തു വരെ
കാറ്റഗറി - IV - ക്ലാസ്സ് പതിനൊന്നു മുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് വരെ

കാറ്റഗറി I ലെ മത്സരങ്ങള്‍ ഉപജില്ലാതലത്തിലും കാറ്റഗറി II ലെ മത്സരങ്ങള്‍ ജില്ലാതലത്തിലും കാറ്റഗറി III, കാറ്റഗറിIV എന്നിവ സംസ്ഥാനതലത്തിലും അവസാനിക്കുന്നതാണ്.
മത്സരത്തില്‍ അറുപതു ശതമാനത്തില്‍ താഴെ മാര്‍ക്കു ലഭിക്കുന്ന ഇനങ്ങളെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. അറുപതു ശതമാനമോ അതിലധികമോ മാര്‍ക്കുകിട്ടുന്ന ഇനങ്ങളെ എ,ബി, സി എന്നീ മൂന്നുഗ്രേഡുകളായി തിരിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ ഗ്രേഡിനും താഴെക്കാണുന്ന വിധം അക്കാദമിക്തല മാതൃകയില്‍ പോയിന്‍റ് ലഭിക്കും.
ഗ്രേഡ് മാര്‍ക്ക് ശതമാനം ലഭിക്കുന്ന പോയിന്‍റ്
എ 80%മോ അതിലധികമോ 5
ബി 70% മുതല്‍ 79% വരെ 3
സി 60% മുതല്‍ 69% വരെ 1

സ്കൂള്‍തലംമുതല്‍ സംസ്ഥാനതലംവരെ എല്ലാ കാറ്റഗറികളിലെയും മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് ഇതു ബാധകമായിരിക്കും.
എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച് ടോപ് സ്കോര്‍ നേടിയാല്‍ മാത്രമേ മേല്‍തല മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനാവൂ.
വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ചു തയ്യാറാക്കിയ എന്‍ട്രി പ്രകാരമാണ് സ്കൂള്‍/സബ്ജില്ല/റവന്യൂജില്ല/സംസ്ഥാനതല മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കേണ്ടത്.
കാറ്റഗറി IIIലെയും കാറ്റഗറിIVലെയും സംസ്ഥാനതല വ്യക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പിന മത്സര ങ്ങളില്‍എഗ്രേഡ് നേടുന്നവര്‍ക്ക് കാലാകാലങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിക്കുന്ന തുക ഒറ്റത്തവണ സാംസ്കാരിക സ്കോളര്‍ഷിപ്പായി നല്‍കുന്നതാണ്.
സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പദ്ധതിവിഹിതത്തില്‍ അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുകയ്ക്കു പുറമെ സംസ്ഥാനകലോത്സവത്തിന്‍റെ ചെലവ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, ഹയര്‍സെക്കന്‍ണ്ടറി,
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ണ്ടറി വകുപ്പുകള്‍ 2:2:1 എന്ന അനുപാതത്തില്‍ സ്വരൂപിക്കേതാണ്. ഈ നിധി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ പേരില്‍ ഒരുദേശസാത്കൃത ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപിക്കേതും മറ്റുരു ഡയറക്ടര്‍മാരുമായികൂടിയാലോചിച്ച് ആവശ്യമായ ചെലവുകള്‍ നടത്തേതുമാണ്.സ്കൂള്‍തലം മുതല്‍ ഗ്രേഡ്നേടുന്ന മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റു നല്‍കേതാണ്.കലോത്സവം പൂര്‍ണ്ണമായും ഹരിതപെരുമാറ്റ ചട്ടത്തിനു വിധേയമായിരിക്കേതാണ്.കലോത്സവനടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊടുക്കല്‍ വാങ്ങലുകള്‍/കരാറുകള്‍ എന്നിവജനറല്‍ കണ്‍വീനര്‍, സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേസ് നിയമങ്ങള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ക്കുംവിധേയ മായി ചെയ്യേതാണ്. 5000/- രൂപയ്ക്കു മേല്‍വരുന്ന തുകകള്‍കരാറുകാരന്‍റെ/ ഇടപാടുകാരന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗുവഴി നല്‍കേതാണ്. 15000/-രൂപക്ക് മുകളിലുളള പര്‍ച്ചേസുകള്‍ക്ക് സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേസ് നിയമം ബാധകമാണ്.എല്‍.പി. വിഭാഗം കലോത്സവം ആവശ്യമെങ്കില്‍ നൃത്തേതരയിനങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്തു തലത്തില്‍/ക്ലസ്റ്റര്‍തലത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവയില്‍ നിന്ന് ഒന്നും രുംമൂന്നും സ്ഥാനങ്ങള്‍ നേടുന്നവര്‍ക്കാണ് തൊട്ടടുത്തതലങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങളില്‍പങ്കെടുക്കാനുള്ള അര്‍ഹത.
ഒരു മത്സരാര്‍ത്ഥി വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളില്‍ പരമാവധി 3 ഇനങ്ങളിലും ഗ്രൂപ്പിനങ്ങളില്‍ രണ്ടെണ്ണത്തില്‍ മാത്രമേ മത്സരിക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ.
മത്സരങ്ങളുടെ എല്ലാ തലങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ വിധികര്‍ത്താക്കളെ നിയമിക്കണം. വിധികര്‍ത്താക്കളെ നിയമിക്കുമ്പോള്‍ അവരുടെ ബയോഡാറ്റയും ഡിക്ലറേഷനും അനുബന്ധം നാലില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ എഴുതിവാങ്ങണം. വിധിനിര്‍ണ്ണയത്തിന് എല്ലാതലത്തിലും മൂന്നു പേര്‍ മാത്രമായിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേതാണ്.
രണ്ട് വര്‍ഷത്തിലധികം ഒരു വിധികര്‍ത്താവിനെ ഒരേ ഇനത്തില്‍ തുടര്‍ച്ചയായിവിധികര്‍ത്താവായി നിയമിക്കാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. സബ്ജില്ലാതലത്തില്‍വിധികര്‍ത്താക്കളാകുന്നവര്‍ അതേ ജില്ലയില്‍ വിധികര്‍ത്താക്കളാകാന്‍ പാടില്ല.ജില്ലാതലത്തില്‍ വിധികര്‍ത്താക്കളാകുന്നവര്‍ അതേവര്‍ഷം അതേ ഇനത്തില്‍സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ വിധികര്‍ത്താക്കളാകാന്‍ പാടില്ല. ഓരോ വര്‍ഷവുംസംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃതസാംസ്കാരിക/വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും അതാത് മേഖലയില്‍പ്രാവീണ്യമുള്ള വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും നാമനിര്‍ദ്ദേശം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിപൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തിസംസ്ഥാന/ജില്ലാതല വിധികര്‍ത്താക്കളെ നിശ്ചയിക്കേതാണ്. സബ്ജില്ലാ തലത്തില്‍വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടര്‍ക്കായിരിക്കും ഈ ചുമതല.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍.
Kerala School  Kalolsavam 2017- Online Data Entry 
സ്കൂള്‍ കലോല്‍സവത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങള്‍ കുട്ടികളുടെ പേരുകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി ഐ ടി അറ്റ് സ്കൂള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാണ്.ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്വായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
സ്കൂളുകള്‍ക്ക് വെബ്സൈറ്റില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കാനുള്ള യൂസര്‍ നെയിം പാസ്സ്‌വേഡ് എന്നിവ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സൈറ്റില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസര്‍നെയിമും പാസ്‌വേഡും തന്നെയായിരിക്കും.
മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നരുടെ ഫോട്ടോ ചേര്‍ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അവ മുന്‍കൂട്ടി കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം.
30 KB യില്‍ കുറവ് ഫയല്‍ സൈസ് ഉള്ള ഇമേജുകള്‍ മാത്രമേ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയൂ.
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ ഫോട്ടോ പ്രിന്റ് ചെയ്തു വരുന്നതിനാല്‍ വ്യക്തമായ തെളിച്ചമുള്ള ഫോട്ടോ ആയിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഡാറ്റ എന്‍ട്രി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം എല്ലാ സ്കൂളുകളും നിര്‍ബന്ധമായും കണ്‍ഫേം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  ഡാറ്റ എന്‍ട്രി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രിന്റ് എടുത്ത ശേഷം Logout ചെയ്ത് വീണ്ടും ലോഗിന്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ മാത്രമേ Confirm ബട്ടണ്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കൂ.
ഹയര്‍സെക്കന്ററി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഡാറ്റ എന്റര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അഡ്‌മിഷന്‍ നമ്പറിനു മുമ്പില്‍ H എന്നു ചേര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.
ഒരു സ്കൂളില്‍ നിന്നും ഒരിനത്തില്‍ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയൂ.
സംഘ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടേയും പേരുകള്‍ സൈറ്റില്‍ എന്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കണം.
ഓണ്‍ലൈന്‍ ഡാറ്റ എന്‍ട്രി
ലോഗിന്‍ ചെയ്യാന്‍:-പാസ്സ്‌വേഡ് യൂസര്‍നെയിം എന്നിവ നല്‍കാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകള്‍ ഹോം പേജിന്റെ ഏറ്റവും മുകളില്‍ ആയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ആദ്യമായി ലോഗിന്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ യൂസര്‍ നെയിമും പാസ്സ്‌വേഡും  സമ്പൂര്‍ണ്ണ കോഡ് തന്നെ നല്‍കി പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്.
Name, Mobile Number, Email ID എന്നിവ ഹെഡ്‌മാസ്റ്ററുടേത് നല്‍കുക. കൃത്യമായി നല്‍കിയതിനു ശേഷം Save Contact Details എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിക്കാന്‍
ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് കയറുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ഹോം പേജിന്റെ ഏറ്റവും മുകളില്‍ ആയി മെനു ബാര്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ മെനുവായ Registration -> School Entry എന്നക്രമത്തിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്.
ഇവിടെ സ്കൂളിന്റെ Basic Details നല്‍കി Continue ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളുടെ പേരു വിവരങ്ങള്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള പേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക.
‍ടീം മാനേജരുടെ പേര് എന്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ സ്കൂള്‍ Details എന്റര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ടീം മാനേജരുടെ പേര് ചേര്‍ക്കാന്‍ Add New എന്ന ബട്ടണില്‍ ആണ് ക്ലിക്ക്ചെയ്യേണ്ടത്. Add New ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പേരും ഫോണ്‍ നമ്പറും ചേര്‍ക്കാനുള്ള ബോക്സുകള്‍ കാണാന്‍ കഴിയും.
കുട്ടികളുടെ പേരു ചേര്‍ക്കല്‍
സ്കൂളിന്റെ ബേസിക് ഡീറ്റൈല്‍സ് ചേര്‍ത്ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ Continue ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്  കലോത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന  കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റ എന്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട വിധം
അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോട്ടോ മുഴുവന്‍ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 30 KB.യില്‍ താഴെ ഫയല്‍ സൈസ് ഉള്ള ഫോട്ടോ മാത്രമേ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കൂ.കൂട്ടികളുടെ പേരും ഐറ്റം കോഡും എന്റര്‍ ചെയ്യേണ്ട പേജില്‍ തന്നെയാണ് ഫോട്ടോയും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. Photo Upload എന്നതിനു നേരെയുള്ള Browse ​എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോട്ടോയുടെ സ്ഥാനം ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് സേവ് ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇതില്‍ ഫോട്ടോയുടെ ഫയലില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ശരിയായ രീതില്‍ അപ്‌ലോഡ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഫോട്ടോ സേവ് സേവ് ആയതായി കാണാം.ഫോട്ടോ റീസൈസ് ചെയ്യാന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം :
Link-1 , Link -2
ഫോട്ടോ ഒരുമിച്ച് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വിധം
കുട്ടികളുടെ പേര് എന്റര്‍ ചെയ്യുന്ന സമയത്തു തന്നെ ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പിന്നീട് ഒരുമിച്ച് ഫോട്ടോ മാത്രമായി Upload ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി മെനുബാറിലെ Upload Photos എന്ന മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഓരോകുട്ടിയുടെയും പേരിനു നേരെ കാണുന്ന Browse ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ കണ്ടെത്തി സേവ് ചെയ്യാം.
പാസ്സ്‌വേഡ് മറന്നു പോയാല്‍
ഒരിക്കല്‍ സേവ് ചെയ്ത പാസ്സ്‌വേഡ് മറന്നു പോയാല്‍ വീണ്ടും പാസ്സ്‌വേഡ് ലഭിക്കാനുള്ള സൗകര്യം വെബ്സൈറ്റ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ഹോം പേജില്‍ തന്നെയുള്ള Retrieve Password എന്ന ടാബിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്.
Retrieve Password എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇതിനു മുമ്പ് നല്‍കിയിട്ടുള്ള മൊബൈല്‍ നമ്പറിലേക്കും ഇ മെയിലേക്കും പാസ്സ്‌വേഡ് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും.
Downloads
School Kalolsavam Manual Revised
School Kalolsavam- Management Software
School Kalolsavam Management Software -Help
School Level Kalolsavam Software- Ulsav by Alrahiman: Software | Help File
School Kalolsavam Fund Collection Directions
Application for appointment of Judges -School Kalolsavam 2017 -18
Kerala School Kalolsavam-Value Points for Judges
Kerala School Kalolsavam-Stage Manager Diary
Kerala School Kalolsavam Appeal Form(New)
Kerala School Kalolsavam- Online Entry Portal
Kerala School Kalolsavam User Manual (Invalid)
Kerala School Kalolsavam Item Codes
Kerala School Kalolsavam Entry  Forms for Schools

Vidhya Samunnathi Scholarship

കേരള സംസ്ഥാന മുന്നോക്ക സമുദായ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍ തലം മുതല്‍  മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി 2017 - 18 വര്‍ഷം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിദ്യാ സമുന്നതി സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി  അപേക്ഷകള്‍നല്‍കാം .
കേരളത്തിലെ മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷകര്‍ സര്‍ക്കാര്‍/ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍/ കോളേജ്/ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്നവരും സംവരേണതര വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നവരും ആകണം.
അപേക്ഷകര്‍ www.kswcfc.org  എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ 'ഡാറ്റാബാങ്കില്‍' ഒറ്റത്തവണ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതും അപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഡാറ്റാബാങ്ക് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നമ്പര്‍ മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ പ്രസ്തുത നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബ വാര്‍ഷികവരുമാനം  എല്ലാ മാര്‍ഗങ്ങളില്‍ നിന്നും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയില്‍ കവിയാന്‍ പാടില്ല.
ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ അതത് സ്‌കീമുകള്‍ക്കായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രേഖകള്‍ സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത്  അയയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പുതുക്കല്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിച്ചവരും പുതുതായി അപേക്ഷിക്കണം. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊരു ശാഖയില്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറുകളുടെ മറ്റ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍/സ്‌റ്റൈപ്പെന്‍ഡുകള്‍ ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാന്‍ അര്‍ഹരല്ല. സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയും കുറഞ്ഞ വരുമാനപരിധിയും കണക്കിലെടുത്താണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനായുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
ഓരോ പഠനതലത്തിലും ലഭ്യമായ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകളുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ:
ഹൈസ്‌കൂള്‍തലം (8,9,10 ക്ലാസുകള്‍): 20,000 സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ ഈ വിഭാഗത്തില്‍ ലഭ്യമാകും. പ്രതിവര്‍ഷ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക 2000 രൂപയാണ്. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി (11, 12 ക്ലാസുകള്‍):  14000 സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍. വാര്‍ഷിക സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക 3000 രൂപ.
ഡിപ്ലോമാ/ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സുകള്‍: 1000 സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍, വാര്‍ഷിക സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക 6000 രൂപ.  ബിരുദതലത്തില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്‌സ് വിഭാഗത്തില്‍ 2500 സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകളും നോണ്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ വിഭാഗത്തില്‍ 3500 സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകളും ലഭ്യമാണ്.  വാര്‍ഷിക സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക യഥാക്രമം 7000, 5000 രൂപ എന്നിങ്ങനെ ലഭിക്കും.
ബിരുദാനന്തര ബിരുദതലത്തില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ വിഭാഗത്തില്‍ 1250 സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകളും  നോണ്‍പ്രൊഫഷണല്‍ വിഭാഗത്തില്‍ 1667 സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകളുമുണ്ട്. വാര്‍ഷിക സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക യഥാക്രമം 8000, 6000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ്. CA, CS, CMA (ICWA),  സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ 100, വാര്‍ഷിക സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക 10,000 രൂപ.
ദേശീയനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കോഴ്‌സുകള്‍: 120 സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ ലഭ്യമാകും. വാര്‍ഷിക സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക 50,000 രൂപ, IIT, IIM, IISc, NIT,  നാഷണല്‍ ലോ സ്‌കൂള്‍, ഫിലിം & ടെലിവിഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകള്‍, NIFT മുതലായ പ്രീമിയര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

In order to process the scholarship application, applicant must provide the following documents.
1.Institution certificate
2.Income certificate (original) from village office.
3.Copy of mark list of SSLC
4.Copy of the 1st page of pass book in the name of applicant ( should have Name, Account No, IFSC Code, Address etc)
5.Copy of Aadhar card
Last date for Online Submission of the Application by students is 15.11.2017. The details of the Scholarship are given below.
Downloads
Vidhya Samunnathi Scholarship Guidelines for Higher Secondary Section(HSS)
Institution Certificate Format for Higher Secondary Section(HSS)
Apply Online (HSS Section)
Vidhya Samunnathi Scholarship Guidelines for High School Section(HS Class 8 to 10)
Institution Certificate Format for High School Section(HS)
Apply Online (HS Section,Class 8 to 10)
Scholarships for Students

Mid Term IT Practical Examination-STD 8,9,10

ഹൈസ്കൂള്‍ ക്ലാസ്സുകളിലെ 2017-18 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ഐ.ടി പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിന് എസ്.സി.ആര്‍ ടി യുടെ സഹായത്തോടെ Kerala Infrastructure and Technology for Education(KITE) ന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണ്  ഈ വര്‍ഷവും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.8,9,10ക്ലാസ്സുകളില്‍ ഈ വര്‍ഷം നടത്തേണ്ട അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക ഐ.ടി പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു.
Downloads
Mid Term IT Practical Examination-Circular /Instructions
IT@School Edubuntu 14.04-64 Bit
 

:

e-mail subscribition

Enter your email address:

GPF PIN Finder